باران بوسه

نوشیدم از لبانِ تو باران بوسه را

آن قطره های تازه و لغزانِ بوسه را

 

پیچیده دُور پیکرم احساس تازه ای

حس می کنم نوازشِ پنهانِ بوسه را

 

حوا منم بلوغِ تنم میوه ی بهشت

آدم مکید از دهنم جانِ بوسه را

 

حوا ربود ازلب آدم، دو سیبِ مست

دندان زده ست لذت سوزانِ بوسه را

 

شیطان که با من از دهنت عشق را چشید

با من سروده شعر پریشانِ بوسه را

 

آری منم حوا و گناهت بهشت من

از من بخواه سوره ی ایمانِ بوسه را

 

اینک برای آمدنت می شوم بهار

ره توشه آورم به تو بارانِ بوسه را

 

2007-08-07

 

/ 0 نظر / 27 بازدید