بهشت من

تو میآیی به خوابم، می شوی تفسیر اینگونه

  که فردوس تنت گل می کند  تقدیر اینگونه


  تو میایی به فالِ ابری ام باران چی میگوید

جنون برگشته می آید به هر تعبیر اینگونه


  تو میایی که بنویسم خدا حافظ جهنم را

  ز روی جیوه ها در متن یک تصویر اینگونه


  رهایش میکنم در قابهای مرده¬ی بی¬یاد

  کنار عکسِ دیروزی به تاقِ پیر اینگونه


دگر در متن آیینه کسی جز ما نمی گنجد

  ببین پُر میشود از ما چه دامنگیر اینگونه


  تومیآیی به شهرِ قطبی ما صبح نوروزست

به چشمانم قسم از من مشو دلگیر اینگونه

/ 0 نظر / 23 بازدید