قهر

تاکی به سان غم به دل من نشسته ایی
تقدیر در گرفته ی درخواب خفته ایی

ای عشق در زباله ی شهری چنین کثیف
تف میشوی به روی زمین تا که رسته ایی

 

اینجا میان ما و تو و یک کس دگر
با خود به قهر می شوی از بس که خسته ایی

 

کس نیست تا که شانه شود دوش،دوش تو
ای سر شکسته بت! تو خدا را شکسته ایی

 

ابلیس میدود به خدا‌ شب به خون تو
گندم نمایی،جو بخری،ناخجسته ایی

 

2005

/ 0 نظر / 18 بازدید