زندانی تر

3:

آه ! سکوت که میکنم

    واژه ها نفس میکشند هوا را

حرف  که میزنم

                  ضجه را !

زندان

روحم راَ   

    تسخیرکرده

و میله ها

        نفسم میکشند

طولانی تر ، تاریکتر

                زندانی تر

.......

/ 0 نظر / 10 بازدید