نون

 

نون :تجربه ی در مایه های شعر کانکریت که من آنرا شعر واژه نگار نامگذاری کرده ام.

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید