این سالها!

 

این سالها!
 
آنقدر تمام روحم
از شکنجه های پیهم  تان تکیده
که از من صدایی به جز سکوت
                   به پیشواز تان نمی تکد

/ 0 نظر / 20 بازدید