نام

 
آویخت از صدای تو نامی که نیستم
مهتاب نازنینی و شامی که نیستم

 
شاید برای غصه ی من این جهان کم ست...
«نا» گشته ام به واژه ی «کامی» که نیستم

  از من کسی کشیده به یکسو ترا و من
  ماندم به پای وعده ی خامی که نیستم

 
آیینه می شوم که تماشا کنی مرا
  دل بسته ای به چشم کدامی که نیستم

 
حرفی زنم صدای ترا می خورد سکوت
  مستی به سکر وحشی جامی که نیستم


 

 

زمن برای فاصله ها هم بگو سلام
  دیر آمدی به  قصد سلامی که نیستم

زینت نور

 

/ 0 نظر / 58 بازدید