لحظه ی تلخ

آخرش باغچه ام مرگ ِشقایق را دید
لحظه ی تلخ فرو رفتنِ قایق را دید

 

سیب ِدندان زده افتاد زدستم به زمین *
مردم کوچه ما دزد حقایق را دید

 

رابطه- سایه ی مه بود تنِ برکه و شب
که در آمیزش ما ختمِ علایق را دید

 

عاقبت عقربه ها بر تن من نیش زدند
ساعت کوکی دل مرگِ دقایق را دید

 

تا "دعا" نام مرا خواند به گوش مریم
ماه سنگسار من و خشمِ خلایق را دید

 

ـــــ ـــــ ـــــ

 

2006

 

سیب ِدندان زده افتاد زدستم به زمین * مصدق

/ 0 نظر / 16 بازدید