خواب

یک خوابِ پاک، شسته، طلایی و زرنگار
بر بالهای آبیی چشمان تو سوار

 

یک خواب رنگ رنگ کمان رستمی و خوب
در طیف پلک های تو مشغول انتشار

 

لبخندِ کودکانه و معصومِ چشم تو
ماند به خواب رنگی و رنگینه ی بهار

 

رویای تازگی و خیالاتِ عاشقی
خمیازه میکشند ز پهلوی انتظار

 

تعبیر میشوند در آیینه های سبز
پل میزند میان من و تو و روزگار


...................


بی خواب مانده این مَنت اینجا تمام شب
سهم مرا ز خواب طلایی خود بیار

 

2008

/ 0 نظر / 16 بازدید