بغضِ

امروز به مرگِ لحظه ها می خندم 
بر گریه ی تلخِ بی صدا می خندم 
صد بغضِ نشسته بر گلویم اما ...
از روی زمانه با شما می خندم

"زینت"

/ 0 نظر / 73 بازدید