صبحانه

کورم، بگیر دست مرا گوشه کن خطر
چشمم به جیب پیرهنت رفته بی خبر

 

 

چشمم دوتا ستاره شده رفته پیش ماه 
تا خنده های چشمک آبی شود سحر
 

 

تک تک بزن به پنجره تا صبح گل کند 
ازپلک های چشم سیاه ام به سمت در
....

بعدش لبان قند و نبات مرا بنوش
صبحانه ات بخور کمکی شیر با شکر

/ 0 نظر / 15 بازدید