. بر سینه مقدس قران خوری قسم .

.. آن عهد بسته پیش خدایت دورغ بود ..

 

/ 0 نظر / 103 بازدید