بد دعـا

خدا کند که بخشـــــــکد ترانه های ترت

خدا خراب کند شــــــاعری به بام و درت

 

الهی! آبی- ذهنت شود سپید و سیاه

سکوت تلخ بپاید چو سایه ها به برت

 

کتاب و دفتر شعرت نم و سیاه شود

چو عنکبوت بپیچد به دور دور سرت

 

خدا کند که چو من از صدا شوی خالی

بلور چشم عروسک شود نگاه کرت

..............

 

گمان مبر که دعـای دلم اثر نکند

فضای تیره ی این غصه ها فدای سرت

 

2007

/ 0 نظر / 20 بازدید