سفر روستا یی

 

خط میزند به روی دلم رفتنت مدام
پیچیده ام میان خیالات گنگ و خا م

آیا مرا همیشه صدا می زنی به شعر
یا می شوم نصیب غزل های نا تما م؟

اینجا بمان به شهر نرو مهربان من!
آنجا ترا هوای شگفتن شود تمام

باران بوسه های من وآتش لبم
درخاک و دود شهر بماند به کنج بام

ازیاد می بری تو مرا و شگوفه را
درهای و هوی شهرت و دراضطراب نام

دیروز که شریف و زلیخا جدا شدند
گفتی هزارتف به هوسهای مفت وخام

گفتی که ما چه ساده و راحت نشسته ایم
در یک وجب زمین پر از حس احترام

جانم مرا ببخش که یکبار بو ده ام
درآرزوی چادر و یک کفش نقره فام

امسال نه، سا ل دگر می خر م عزیز
آری! هزارتف به هوسهای مفت وخام

ـــــ ـــــ ـــــ

2004

/ 0 نظر / 16 بازدید