وداع

شعر از " رامین عرب "

 

بعد از تو غزل غزل نمی شد دیگر

حسی به غزل بدل نمی شد دیگر

صد دور زمین به دور خورشید دوید

اسفند ولی حمل نمی شد دیگر

/ 0 نظر / 20 بازدید