دیر...

 

هوای آمدنت شاد، راه خانه سپید

تمام شهر طلایی شب و شبانه سپید

 

هوای آمدنت مثل برف تازه و تر ..

به شهرقطبی ما برف دانه دانه سپید

 

به شهر قطبی ما هشت شام آمدنت

چو هفتِ صبحِ نگاهِ تو عاشقانه سپید

 

قسم! که آمدنت راست میشود اینبار

زدم دو فال همه خوب و بی بهانه سپید

 

گزارش است برایت کمی ز حال خودم

که دست پیر زمان است ظالمانه سپید

 

فسون چشم سیاه ام شده فدای سرت

و شام زلف سیاهم به روی شانه سپید

......

2008- 16-1

زینت نور

/ 0 نظر / 9 بازدید