هایکو

سنگینی نمیکند

  بر شانه خود

  لاک پشت

☺.

.. گره میزند

  گیسوانش را

گرد باد ....

☺..

در این دشت 

سایه چیزی کم دارد

ظهر بارانی ..

☺...

زنبور بی شهد

در جستجوی گل سرخ

پروانه هم.

☺..

... پرنده ترسو

گرسنه گی میکشد

  از مترسک

 

...

گپک : اولین تجارب من در "هایکو"  بعد  از یکسال تمرین و خوانش ......♥

 

/ 0 نظر / 19 بازدید