دیدارسبز

سر میزنند باز سپیدار سبز را
اندیشه های شسته و بیدار سبز را

 

ازریشه میکشند بلوغ سپیده را
هم ریشه ی تسلسل پندار سبز را

 

یک سایبان ز قامت جنگل نمانده است
آتش زدند تا در و دیوار سبز را

 

تعبیدگاه فاصله است همنفس مگر
تکرار میکنی رهِ دیدار سبز را

 

2004

/ 0 نظر / 11 بازدید