گوشی

در این فضا که گرد هوا میشود مریض

در ذهن خسته چون و چرا میشود مریض

 

ویروس شک به گرد دلم چاق میرسد

لاغر ترین یاد شما میشود مریض

 

آری شما! تو که نشد...این صمیمیت

بی میم خود شکسته به یا میشود مریض

 

گوشی به گوشِ باورِ من تب گرفته است

از دست توست؛ سیم و صدا می شود مریض

 

.....

 

بیچاره این صدا ... چه شدی؟ حرف زن کمی

قطعش مکن، دگر، به خدا می شوم مریض

/ 0 نظر / 6 بازدید