ازل

اگرعشق وجود دارد

پس تو باید ازقبل در من آفریده شده باشی

چرا باید پیدایت میکردم

چرا نگران رفتنت باشم

چرا دنبالت کنم

 

یقننا که در من بوده ای

حالا در جعبه هایی تو دو توی سرم

یا در پسخانه ی فراموش شده ی قلبم

یا درجریان سیاه خونم

 

چه فرقی میکند

اگر خوابت را هم ندیده بودم

اگر بخاطرنداشتم رنگ چشمانت را

یا نامت درج هیچ کتاب تاریخی نشده بود

 

از چه باید بترسم

آنگاه که میدانم

ما اتفاق مشترک هستیم

که قرارشده زودترازهم نمیریم

 

07/05/2013

 

.

 

..

/ 0 نظر / 21 بازدید