تو آخرین دعای منی خدا خدا است...

 

شبیه سادگی خویش، بی صدا رفتیم

ضمیر جمع چه بهتر «من و تو» «ما» رفتیم

 

فضای فاجعه بم داشت زیر دستارش

تمام فاجعه را تا به انتها رفتیم

 

چقدر ساده تو گفتی مرا «خدا حافظ»

و دست دست تکان داده در هوا رفتیم

 

هنوز مثل همیشه، همیشه مثل هنوز

من و تو دور نه ماندیم و پا به پا رفتیم

 

صدای گرم تو در شام یک خزان می خواند

دعای اول و آخر... چه شد، چرا رفتیم

 

زینت نور

/ 0 نظر / 8 بازدید