گورآواره

 

 

جنازه ام را می بینی
آواره بر شانه های زمین 
بی دهانی تخته سنگی
نامی ندارم
تا از لای دندانهای ذوق زده اش
                           بریزد
خاکی ندارم
تادرفش بادی وزد
بر زمینی خم شده ای جنازه بردوشم

 

زینت

 

/ 0 نظر / 17 بازدید