حرفِ ما


 
بگو چگونه سرودی ترانه های مرا؟
چگونه آتیه بستی؟ فسانه های مرا
   
چگونه نسخهِ هر شعر من روایت توست
چگونه باغچه رستی جوانه های مرا

 
بگو چقدر شبیه­ی منی به چشمِ خدا
که رنگِ بخت تو برده نشانه های مرا

 
بگو چگونه من و تو شبیهِ هم شده ایم
که شعله های تو ریزد زبانه های مرا
 

دلم برای تو گپهای تازه میخواهد
نمان ز دستِ سرودن بهانه های مرا

 
مبر به پای غرورِ ز بی سرِی لبریز
ثبات جاری و بی گردِ شانه های مرا

 
بگو چقدر نظر میکنی به قصه­ی دور
چه سان کتیبه نویسی زمانه های مرا

/ 0 نظر / 19 بازدید