اهدا

 

عاشقانه  ترین غزلهایم را
 بنام تو امضاء کردم
کتابی که هرگز
          چاپ نشد

/ 0 نظر / 4 بازدید