سیاه

بیتو تمامِ متنِ غزل میشود سیاه
  طعمِ سپیدِ شیر و عسل میشود سیاه

ارچند خوابهای تو سرخ است وآتشی
  تعبیر من به سطرِ اول میشود سیاه

  دم دم میان گرمی و سردی مرا نُکش
گلپونه ها به برجِ حمل میشود سیاه

بی من عبای سوگ سپیدت به تن شود
بی تو فضای تاج و محل می شود سیاه

بیتو ترانه های مرا باد میبرد
  بازارِ واژه های بدل میشود سیاه

 

2009

/ 0 نظر / 16 بازدید