برهنگی

بعد از آنکه برهنگی روحت غارت شد
بلند میشوی
کت و شلوار دو لا تنش میکنی
کمربندش را سفت تر می بندی
زیپ یقه اش را بالا میکشی

 

تجاوز اما
روی پیشانی ذهنت
قطره قطره می چکد
واین مروج ترین شکل شکنجه
درجهنم هلوکاست است

 

دفتر : موازی با میگرن

/ 0 نظر / 16 بازدید