لایه ها.....

لایه ها.....

از شانه های غرورم بالا میروم
تا در گودِ نگاهت،نلغزم
امروز را،اگر آن بالا بمانم
عذابِ نگاه های سوزنده ات،بخیرمیگذرد
فردا
تو،از صدایت بگذر
صدایت،اگر بماند
صدایت،اگر بلغزد
دیگر کارِ غرور من و جهنم چشمانت
                        تمام است
درصدایت، خواهم لغزید
فرو خواهم شد، پله ها را
در نشیبِ سلامی که می تپاند
دکمه های پیراهنِ نازکِ نامِ کوچکم
را
   تابرهنه اش کند
از
تعارفِ زمختی که لایه های نامِ دومم
                                                به آن،استرزده.
جولایی 16-2010

............

منتظرخواب کودکی هستم
که در من راه میرود
تا بازیچه ی گمشده اش را پیداکند.
 
...............
2011- اگست  22
 
 
/ 0 نظر / 9 بازدید