الف واو

"الف واو "

عشق
آویخته از جدول متقاطعِ من و تو
 چه سالها که به م ا نرسید
و میان نیمی از  م ن  و  نیم گمشد ه اش
بی تصویر ماند
تا عاقبت
نیم سایه یی آن تصویر از راه رسید
ولی دریغ که تنها  نیامد !
نیمی

 از ت و 

           داشت

/ 0 نظر / 10 بازدید