"پازل"

 

تیراژ
......

دهان مشترک عشق و گناه
هی شعر قی میکند
...لای دفترم
رسوای بویناک
هزار نسخه ی سیاه
زیرچاپ ست
 
............
 
منتظرخواب کودکی هستم
که در من راه میرود
تا بازیچه ی گمشده اش را پیداکند.
 
...............

"پازل"

تکه های از من در تو
تکه های از تو در من
               جا مانده
تصویر زندگی ما
            بی هم،تا همیشه
                             ناتمامست.

....

 

/ 0 نظر / 22 بازدید