نگاه

خزان نگاه کیست؟

نون

  نون :تجربه ی در مایه های شعر کانکریت که من آنرا شعر واژه نگار نامگذاری کرده ام.    
/ 0 نظر / 17 بازدید

"پازل"

  تیراژ......دهان مشترک عشق و گناه هی شعر قی میکند ...لای دفترمرسوای بویناک هزار نسخه ی سیاهزیرچاپ ست   ............   منتظرخواب کودکی هستم که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید
بهمن 93
3 پست
آذر 93
1 پست
شهریور 93
2 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
2 پست
آذر 92
2 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
5 پست
تیر 92
2 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
4 پست
آذر 91
5 پست
آبان 91
12 پست
مهر 91
7 پست
شهریور 91
5 پست
مرداد 91
8 پست
تیر 91
7 پست
خرداد 91
13 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
5 پست
دی 90
5 پست
آبان 90
2 پست
شهریور 90
2 پست
2012
5 پست
today
1 پست
2008
1 پست
2009
3 پست
2011
2 پست
2010
3 پست
تکبال
1 پست