نگاه

خزان نگاه کیست؟

کودک

  خدا فرمان میدهد کشتن نا زاده گان را وغلامان وحشی سرنوشت  تیرباران میکنند ترا در بطنم تاب دیدن اشکهای دریا را ندارملباسهای تن نکرده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید
بهمن 93
3 پست
آذر 93
1 پست
شهریور 93
2 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
2 پست
آذر 92
2 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
5 پست
تیر 92
2 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
4 پست
آذر 91
5 پست
آبان 91
12 پست
مهر 91
7 پست
شهریور 91
5 پست
مرداد 91
8 پست
تیر 91
7 پست
خرداد 91
13 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
5 پست
دی 90
5 پست
آبان 90
2 پست
شهریور 90
2 پست
2012
5 پست
today
1 پست
2008
1 پست
2009
3 پست
2011
2 پست
2010
3 پست
تکبال
1 پست