کاغذی

 

دنیاست پر ز عشق دو پهلوی کاغذی

گلهای روی میز پُر از بوی کاغذی

 

   کالای واژه ها ست که تولید میشود

عرضه شده غزل به هیاهوی کاغذی

 

  فرقی نمیکند که چی حس میکنی درون

  بیرون فگن تورم پُر روی کاغذی

 

  برمتن جنگلی درختان ز حاشیه ست

  پَرهای پَر، پَری ، پَرستوی کاغذی

 

ازعشق فلسفیِ دیگر حرف هم نزن

مرده هزار بار ارسطوی کاغذی

 

   تضمین بکن روایت حس نگفته را

  ارنی" عشق تازه الکتو ی کاغذی

 

  حالا که "بئاتریس ِ" ترا خاک برده است

فالی بزن به قرعه ی بانوی کاغذی

................................

 2011

گپک : ارنی (ارنیی)  و الکتو نامهای دو فرشته عشق و عدالت در یونان باستان اندبئاتریس معشوقه دانته نویسنده ی کتاب کمدی الهیست و رهنما او در بهشت، بانو زنیست که بعد از مرگ بئاتریس به زندگی دانته می آویزد.

..

/ 0 نظر / 21 بازدید