بعد از تو

شعر از " رامین عرب "

 

بعد از تو غزل غزل نمی شد دیگر
حسی به غزل بدل نمی شد دیگر
صد دور زمین به دور خورشید دوید
اسفند ولی حمل نمی شد دیگر

 

/ 0 نظر / 18 بازدید