# today

زندانی تر

3: آه ! سکوت که میکنم     واژه ها نفس میکشند هوا را حرف  که میزنم                   ضجه را ! زندان روحم راَ        تسخیرکرده و میله ها         ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید