نامه هــــای گمشده

 

از کـــــــــــوچه های خاطره ات میکنم عبور
یــــــا نامه هــــای گمشده را کرده ای مرور


 برگـــــــشته ای برای خـــــودت یا برای من
 یــــــا آمــــــده به یاد دلــــت قصه هـای دور


 آن روزهـــــای گــــــرم تو و من، من وشما
 تصویر آدمک ســـر یک نامـه ، خوب و جور


یک شـــــــــاخه گل برای شما، نامه ی به تو
 یک بحث تازه ،مرد جنون " نیچه" ت ...گور 


گاهــــی سپـید و زرد گهـــــــی سبز و آتشی
 گاهی مرا ببخش! اگرکرده ام قصور


کـم کــم بـــه یاد مــــــــن و کمی هم به یادتو
 آن روز هـــــای گمشده، بوسه به نرخ چور


 برگشته ای عزیز دلـــــم خیلــــــی خسته ام
 شبنامــــه ها نــــــوشته مرا روی خط گور

...........
 در کوچه مرگ شعروغزل کرده تا شیوع
 جاریست زخمِ سرخِ ستاره ز چشمِ نور

 

2007-2008

/ 0 نظر / 21 بازدید