اتو بیو «من»

مادرم
زنی بود همیشه آبستن
که هر روز از درد زایمان می مُرد
و هر شب مرا مرده میزایید

پدرم
نامی درنامه هایی که نمی فرستاد
سفری، که از آن برنمی گشت

کودکی ام
عروسکی که نداشتم
گهواره یی که تکان نمی خورد

جوانی ام اما
شعری که سرودی اش
برای زنی، که من نبودم

5 February 2013

/ 0 نظر / 35 بازدید